Termékek, Reagensek

Szekvenáló reagensek

Custom Panels for Third Generation Sequencing
Custom Panels for Third Generation Sequencing
(Range 1 – 0-50.000 bp)

A célzott szekvenálás kivitelezését segíti elő az iBioScience Kft. által kifejlesztett az újgenerációs szekvenálási technológiában alkalmazható Custom Panels for Third Generation Sequencing reagens. A célzott szekvenálás segítségével a szekvenálás során kisebb régiókra fókuszálhatunk, ezáltal csökkentve a szekvenálási költséget és növelve a szekvenálási mélységet. A reagensek segítségével 0-50.000 bp hosszúságú régiók megközelítőleg 5.000 bp méretű amplikonokkal lefedhetőek, amely ideális a hosszú leolvasási hosszal rendelkező szekvenáló készülékek számára. Az amplifikálást követően minden amplikon esetében a bárkód szekvenciák is a célmolekulára kerülnek, így ezt követően nincs szükség a minták további jelölésére.

Barcode: 96

Custom Panels for Third Generation Sequencing
Custom Panels for Third Generation Sequencing
(Range 2 – 50.000-200.000 bp)

A célzott szekvenálás kivitelezését segíti elő az iBioScience Kft. által kifejlesztett az újgenerációs szekvenálási technológiában alkalmazható Custom Panels for Third Generation Sequencing reagens. A célzott szekvenálás segítségével a szekvenálás során kisebb régiókra fókuszálhatunk, ezáltal csökkentve a szekvenálási költséget és növelve a szekvenálási mélységet. A reagensek segítségével 50.000-200.000 bp hosszúságú régiók megközelítőleg 5.000 bp méretű amplikonokkal lefedhetőek, amely ideális a hosszú leolvasási hosszal rendelkező szekvenáló készülékek számára. Az amplifikálást követően minden amplikon esetében a bárkód szekvenciák is a célmolekulára kerülnek, így ezt követően nincs szükség a minták további jelölésére.

Barcode: 96

Custom Panels for Third Generation Sequencing
Custom Panels for Third Generation Sequencing
(Range 3 – 200.000-500.000 bp)

A célzott szekvenálás kivitelezését segíti elő az iBioScience Kft. által kifejlesztett az újgenerációs szekvenálási technológiában alkalmazható Custom Panels for Third Generation Sequencing reagens. A célzott szekvenálás segítségével a szekvenálás során kisebb régiókra fókuszálhatunk, ezáltal csökkentve a szekvenálási költséget és növelve a szekvenálási mélységet. A reagensek segítségével 200.000-500.000 bp hosszúságú régiók megközelítőleg 5.000 bp méretű amplikonokkal lefedhetőek, amely ideális a hosszú leolvasási hosszal rendelkező szekvenáló készülékek számára. Az amplifikálást követően minden amplikon esetében a bárkód szekvenciák is a célmolekulára kerülnek, így ezt követően nincs szükség a minták további jelölésére.

Barcode 96

Third Generation Sequencing Long Amplicon-Seq QC & Validation Kit
Third Generation Sequencing Long Amplicon-Seq QC & Validation Kit

Kutatási célra használt harmadik generációs amplikon alapú szekvenálást lehetővé tévő könyvtárak minőségellenőrzése és adatelemzés optimalizálására használt reagens.

A harmadik generációs szekvenáló platformok lehetővé teszik bármilyen hosszúságú amplikon leolvasását fragmentálás nélkül. Az iBioScience Kft. által forgalmazott TG Long Amplicon Sequencing QC & Validation Kit reagens biztosítja az 2000-5000 bp közötti hosszú amplikonok szekvenálása esetén az adatelemzési paraméterek optimalizálásához szükséges reagenseket. A reagens PhiX genomból származó ismert mutációkat tartalmaz (SNP-k és INDEL-ek meghatározott allél frekvenciával), ezzel elősegíti az optimalizált variáns hívást és szűrést a lefedettség függvényében. A reagenst a könyvtárkészítés utolsó szakaszában kell hozzáadni a vizsgált mintához, mint belső kontroll. A QC kit-ben található oligók a szekvenáláshoz használt barcode szekvenciákát tartalmazzák, a szekvenáláshoz szükséges motor fehérjéket utólag szükséges ligálni.

Third Generation Sequencing WGS QC & Validation Kit
Third Generation Sequencing WGS QC & Validation Kit

Kutatási célra használt harmadik generációs DNS alapú teljes genom könyvtárak minőségellenőrzése és adatelemzés optimalizálására használt reagens.

A harmadik generációs szekvenáló platformok lehetővé teszik bármilyen hosszúságú nukleinsav fragment leolvasását. Az iBioScience Kft. által forgalmazott TGS WGS Sequencing QC & Validation Kit reagens biztosítja teljes genom genom szekvenálás esetén az adatelemzési paraméterek optimalizálásához szükséges reagenseket. A reagens PhiX vírus genomból származó ismert mutációkat tartalmaz (SNP-k és INDEL-ek meghatározott allél frekvenciával), ezzel elősegíti az optimalizált variáns hívást és szűrést a lefedettség függvényében. A reagenst a könyvtárkészítés utolsó szakaszában kell hozzáadni a vizsgált mintához, mint belső kontroll. A QC kit-ben található oligók a szekvenáláshoz használt barcode szekvenciákát tartalmazzák, a szekvenáláshoz szükséges motor fehérjéket utólag szükséges ligálni. A kit tartalmazza az adatanalízishez használt szofvert.

NGS WGS QC & Validation Kit
NGS WGS QC & Validation Kit

Kutatási célra használt újgenerációs szekvenáló DNS alapú teljes genom (Whole Genome Sequencing) könyvtárak minőségellenőrzésére és adatelemzés optimalizálására használt reagens.

Teljes genom szekvenálási eredmények hatékony kiértékelését segíti elő az iBioScience Kft. által kifejlesztett az újgenerációs szekvenálási technológiában alkalmazható NGS WGS QC & Validation Kit. A szomatikus variánsok azonosítása során igen fontos az adatelemzési paraméterek optimalizálása, például a detektációs limit meghatározásánál a különböző lefedettségek mellett. Ezért a NGS WGS QC & Validation Kit egy PhiX genom alapú ismert mutációkat tartalmazó reagens. Az ismert mutációk, SNP-k és rövid INDEL-ek, meghatározott allél frekvenciával rendelkeznek (1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 50%, 75% és 100%) ezzel elősegítve az optimalizált variáns hívást és szűrést a lefedettség függvényében. A reagenst a könyvtárkészítés után kell hozzáadni a vizsgált mintához, mint belső kontroll és egyedülálló tiszta mintaként, függetlenül is meg kell szekvenálni. A QC kit-ben található oligók már tartalmazza a szekvenáláshoz használt univerzális adaptert és a barcode-okat is.

NGS Second generation Amplicon-Seq QC & Validation Kit
NGS Second generation Amplicon-Seq QC & Validation Kit

Kutatási célra használt újgenerációs szekvenáló, DNS alapú célzott régió szekvenálást (Amplicon Sequencing) lehetővé tévő könyvtárak minőségellenőrzésére és adatelemzés optimalizálására használt reagens.

A célzott régió vagy amplikon szekvenálási eredmények hatékony kiértékelését segíti elő az iBioScience Kft. által kifejlesztett az újgenerációs szekvenálási technológiában alkalmazható NGS NGS Amplicon-Seq QC & Validation Kit. A szomatikus variánsok azonosítása során igen fontos az adatelemzési paraméterek optimalizálása, például a detektációs limit meghatározásánál a különböző lefedettségek mellett. Ezért a NGS Amplicon-Seq QC & Validation Kit egy PhiX genom alapú ismert mutációkat tartalmazó reagens. Az ismert mutációk, SNP-k és rövid INDEL-ek, meghatározott allél frekvenciával rendelkeznek (1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 50%, 75% és 100%) ezzel elősegítve az optimalizált variáns hívást és szűrést a lefedettség függvényében. A reagenst a könyvtárkészítés után kell hozzáadni a vizsgált mintához, mint belső kontroll és egyedülálló tiszta mintaként, függetlenül is meg kell szekvenálni.A QC kit-ben található oligók már tartalmazza a szekvenáláshoz használt univerzális adaptert és a barcode-okat is.

iBio VirSeq ComboKit for SARS-CoV-2 (48 minta per kit)
iBio VirSeq ComboKit for SARS-CoV-2 (48 minta per kit)

A kit tartalmazza a SARS-CoV-2 vírus RNS genomjának szekvenáláshoz szükséges reagenseket a mintaelőkészítéshez és a szekvenáláshoz. A kiindulási minta a vírus RNS, amely első lépésként cDNS átírással készíthető elő. A teljes SARS-CoV-2 genomot specifikus primerekkel kell amplifikálni, ennek során 100 és 260 bp méret közötti amplikonok keletkeznek, amelyek lefedik a teljes virális genomot. Az amplifikálást követően az index szekvenciák egy PCR reakcióban kerülnek a szekvenciára, ennek során 384 különböző index használható. A könyvtárakat Illumina platformon 2x150 PE leolvasással ajánlott szekvenálni.

2019-nCoV Enrichment Primer Mix
2019-nCoV Enrichment Primer Mix

A SARS-CoV2 vírus genomjának hatékony meghatározását segíti elő az iBioScience Kft. által továbbfejlesztett, az újgenerációs szekvenálási technológiában alkalmazható 2019-nCoV Enrichment Primer Mix reagens. Mivel a virális RNS mellett nagy arányban előfordul nem virális eredetű (humán, bakteriális) nukleinsav is, ezért a szekvenálási folyamat során erősen ajánlott egy dúsítási lépést elvégezni. A 2019-nCoV Enrichment Primer Mix összesen 218 primert tartalmaz, amelyekkel hagyományos végpont PCR útján a teljes vírusgenom amplifikálható. A primerek koncentrációinak optimalizálása révén olyan kiegyensúlyozott indítószekvencia keverékek használható, amellyel akár az alacsony vírus kópiaszámot tartalmazó mintákból is felsokszorsítható a vírus teljes genomjának megfelelő lefedettségét biztosító amplikon populáció.

NGS RNA-Seq QC & Validation Kit
NGS RNA-Seq QC & Validation Kit

Kutatási célra használt újgenerációs szekvenáló, RNS alapú szekvenálást lehetővé tévő könyvtárak minőségellenőrzésére és adatelemzés optimalizálására használt reagens. A célzott régió vagy amplikon szekvenálási eredmények hatékony kiértékelését segíti elő az iBioScience Kft. által kifejlesztett az újgenerációs szekvenálási technológiában alkalmazható NGS RNA-Seq QC & Validation Kit. Az RNS szekvenálás során igen fontos az adatelemzési paraméterek optimalizálása, például a térképezési küszöbértékek meghatározása. Ezért a NGS RNA-Seq QC & Validation Kit egy PhiX genom alapú ismert mutációkat tartalmazó reagens. Az ismert mutációk, SNP-k és rövid INDEL-ek, meghatározott allél frekvenciával rendelkeznek (1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 50%, 75% és 100%) ezzel elősegítve az optimalizált térképeződési beállításokat. és szűrést a lefedettség függvényében. A reagenst a könyvtárkészítés után kell hozzáadni a vizsgált mintához, mint belső kontroll és egyedülálló tiszta mintaként, függetlenül is meg kell szekvenálni. A QC kit-ben található oligók már tartalmazzák a szekvenáláshoz használt univerzális adaptert és a barcode-okat is.

Extrakciós reagensek

iBio MagBind RNA Combo 1152 kit
iBio MagBind RNA Combo 1152 kit

Az iBio Magbind RNA Combo 1152 kit tartalmazza vírusból történő automatizált RNS extrakcióhoz szükséges anyagokat. A kiindulási anyag vírustranszport médium, amelyből a lizálás és mágneses gyöngyös tisztítás után 50-100 ul térfogatú vízben eluálható az RNS. A csomag tartalma (robotikus fogyóeszközök, reagensek, műanyag áruk) a Hamilton STAR és STARlet folyadékkezelő rendszerekkel kompatibilis. A kit alkalmas SARS-CoV-2 vírusból történő izolálásra és automatizált COVID-19 diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére.

Genotipizáló reagensek

Genotipizáló reagens
Genotipizáló reagens

A KASP (Kompetitive Allele Specific PCR) egy uniplex PCR alapú SNP genotipizálási eljárás, amely a multiplex módszerekkel szemben több előnnyel is rendelkezik: kisebb átfutási idő, alacsonyabb genotípus hiba arány (0,7-1,6 %), nagyobb flexibilitás. Alkalmazható olyan esetekben is, amikor sok SNP markert kell vizsgálni kevés mintán, illetve ha kevés SNP markert kell vizsgálni sok mintán. A genotipizálási vizsgálat során a minták átvétele és vonalkód alapján történő azonosítása után az assay tervezés, az oligók szintetizálása, az assay összeállítása és validálása történik. Ezután a minták DNS-eit normalizálják, előkészítik a KASP SNP genotipizáláshoz. A minták hígítása és 384/ 1536 PCR mikrolemez transzfere replikator folyadékkezelő robot segítségével valósul meg. A KASP assay és reakciómix összeállítása a Meridian automatizált adagoló segítségével történik. A mikrolemez Fusion lézer-fóliázóval történő lezárása után a PCR vizsgálatot a HydroCycler 64X1536 kapacitású PCR készülékkel végzik. Ezt követi a fluoreszcencia detektálás BMG Labtech FluoStar Omega mikrolemez olvasóval. Az adatok elemzése és kiértékelése a Kraken szoftver segítségével történik. Az adatok kiértékelését a Senior Projekt Manager végzi, végül az adatokat visszaküldjük a megrendelőnek.

Laboratóriumi műszerasztalok

Rezgésmentes műszerasztal
Rezgésmentes műszerasztal

Passzív mechanika elvén működő rezgésmentes asztalok az alábbi Illumina NGS készülékekhez:

Illumina iSeq100
Illumina MiniSeq
Illumina MiSeq
Illumina NextSeq500/550

Ajánlatkérés