Inovativna medicinsko-biološka istraživanja

„Sekvencione tehnologije nove generacije prave revoluciju u medicinsko-biološkim istraživanjima. Ovo će zaista sve promeniti – pomoći će i pacijentima, a takođe i njihovim porodicama.” Fehér Károly, generalni direktor

Istraživanje u fokusu

"Naša misija je podsticanje naučnih istraživanja u oblasti biotehnologije” Samu Attila, direktor prodaje

Saradnja sa savetodavnim odborima za privredu i inovacije

iBioScience

Dobro došli na iBiosciense web stranicu!

Uz našu pomoć, možete pristupiti najmodernijim tehnologijama sekvencioniranja nove generacije.

iBioScience

Zajedno sa našim partnerom iz akademskih krugova!

Naše istraživačke i razvojne aktivnosti sprovodimo u bliskoj saradnji sa Istraživačkim centrom „Szentágothai János”, pri Univerzitetu u Pečuju.

Usluge

RNK sekvencioniranje
RNK sekvencioniranje
Usluge
Sekvencioniranje DNK
Sekvencioniranje DNK
Usluge
Stolovi bez vibracija razvijeni za Illumina sisteme za sekvencioniranje nove generacije
Stolovi bez vibracija razvijeni za Illumina sisteme za sekvencioniranje nove generacije
Usluge
Metagenomsko sekvencioniranje
Metagenomsko sekvencioniranje
Usluge
Bioinformatika
Bioinformatika
Usluge
Sanger sekvencioniranje
Sanger sekvencioniranje
Usluge

Aktuelnosti

Inovativna medicinsko-biološka istraživanja
Inovativna medicinsko-biološka istraživanja
„Sekvencione tehnologije nove generacije prave revoluciju u medicinsko-biološkim istraživanjima. Ovo će zaista sve promeniti – pomoći će i pacijentima, a takođe i njihovim porodicama.” Fehér Károly, generalni direktor
Istraživanje u fokusu
Istraživanje u fokusu
"Naša misija je podsticanje naučnih istraživanja u oblasti biotehnologije” Samu Attila, direktor prodaje
Saradnja sa savetodavnim odborima za privredu i inovacije
Saradnja sa savetodavnim odborima za privredu i inovacije