Aktuelnosti

Saradnja sa savetodavnim odborima za privredu i inovacije

Saradnja sa savetodavnim odborima za privredu i inovacije

2020. %monthname% 26., szerda

Gospodin Ráb Szabolcs je uputio predlog našoj kompaniji za pokretanje obostrano efikasne saradnje, koja će pomagati profesionalne odnose u oblasti bioinformatike i kooperativnu delatnost preduzeća.

Ibioscence d.o.o. ima želju da doprinese ozbiljnom stručnom radu Savetodavnog odbora. Zaposleni u Ibioscience d.o.o. pored stečenih iskustava u IT domenu i bioinformatici, žele da podstaknu buduću primenu sekvencioniranja nove generacije, u istraživanjima i kod savetodavnih tela, zajedničkim izvođenjem projekata, što bi otvorilo nove mogućnosti u domenu inovacija.