Usluge

Bioinformatika

Pregled

Savremena istraživanja u biologiji, i dostupna sredstva sa velikom propusnošću, kao npr. sekvencione tehnologije nove generacije, imaju potrebu za novijim, bržim i efikasnijim metodama analize podataka. Ova činjenica ukazuje da je neizostavni deo svakog biološkog, lekarskog/medicinskog projekta upravo bioinformatika. Primenom bioinformatike, omogućena je istovremena analiza čak i više stotina različitih uzoraka. Naš je cilj podrška istraživačima, lekarima, genetičarima, pomoć u biološkoj interpretaciji rezultata ogleda, čak i uz primenu alata za vizuelizaciju.

Deo našeg portfolia čini širok spektar standardizovanih radnih procedura za analizu podataka, koje smo sačinili na osnovu međunarodnih protokola. Tu je sadržana, između ostalog i, procena celokupnog genoma (WGS), exom-a (WES), čak i procena genetskih panela. Naravno, pojedine etape možemo prilagoditi zahtevima naručioca, npr. uz upotrebu anotacionih baza podataka, čak i u prilagođenom obliku ili formatu.

Dostupni paketi za analizu podataka:
- Varijacija (SNP) i predikcija kratkom insercijom/brisanjem (INDEL) na osnovu WGS-a, WES-a i podataka iz genetskih panela
- predviđanje promene broja kopija na osnovu podataka iz WGS-a i WES-a
- Izrada genetskog profila
- Izrada 16/18S i ITS taksonomskih profila
- Shotgun metagenomika

Ključni koraci bioinformatičke analize
- Kvalitativna kontrola neobrađenih podataka sekvencioniranja
- Filtriranje neobrađenih podataka sekvencioniranja
- Mapiranje na osnovu referentnog genoma
- Kvalitativna kontrola mapiranja
- Rekalibracija
- etaloniranje osnovnih kvalitativnih rezultata
- Identifikovanje varijacija
- Filtriranje varijacija
- Funkcionalna anotacija
- Baza podataka beleški
- Sastavljanje izveštaja

Cene
- Analiza podataka transkriptnog sekvencioniranja od 30 000 Ft
- Celokupna analiza genoma/exom-a ili genetskog panela od 30 000 Ft
- Sastavljanje plazmida ili genoma po de novo pricipu i anotacija od 50 000 Ft
- Analiza metagenoma od 30 000 Ft