Usluge

Metagenomsko sekvencioniranje

Pregled

Metagenomija predstavlja proučavanje kompletnog genetskog materijala iz date sredine ili uzorka. Ova disciplina, između ostalog, uključuje proučavanje mikrobiološkog sastava tla, ljudsku mikrobnu floru, kao i profilisanje mikrobioloških populacija u okeanima, na velikim dubinama i sl. Podaci iz metagenomskih ispitivanja se mogu koristiti za analizu mikro organizama u poljoprivredi, za sprovođenje ekološke rehabilitacije i revitalizacije, za proučavanje reakcije ljudske mikrobiologije na određenu bolest, kao i za druge biološke studije.

Pre pojave savremenih tehnologija, metagenomske studije o životnoj sredini su bile prilično ograničene. Pomoću novih tehnologija, sistema za analizu podataka i bioinformatike koje pružamo, omogućena je tačna i brza identifikacija novih organizama, definicija mikrobnih zajednica (za to se koriste posebne, ciljane metode kao što su metoda amplifikacije ili pojačavanja 16 / 18S), pa čak i istraživanje dinamičke prirode populacije mikroba („Shotgun”sekvencioniranje).

Dostupni alati
NextSeq 550
MiSeq

Zahtevi i propisi za uzorkovanje:
- DNK iz datog okruženja, ≥ 100 ng 25 ul

Cene
- Sekvencioniranje 16S amplifikacijom: od 30 000 Ft
- “Shotgun” sekvencioniranje: od 100 000 Ft