Usluge

RNK sekvencioniranje

Pregled

Razvoj novih tehnologija sekvencioniranja takođe je revolucionarno promenio proučavanje transkripta. Sekvencioniranje RNK je vrlo osetljiva i precizna metoda za merenje ekspresije RNK putem transkripta. Ova metoda omogućava praćenje promena gena na biološko-molekularnom nivou, u bilo kojim okolnostima i slučajevima, kao što su npr. promene u određenoj fazi bolesti (koje su prethodno bile nepoznate ili neotkrivene), u istraživanju reakcije na različite terapije, te u bilo kojoj fazi individualnog razvoja.

Pomoću ove tehnologije, istraživačima će postati dostupni poznati, i do tad nepoznati podaci, do kojih mogu doći u jednom ispitivanju. Pored toga, postaće dostupne detekcija i analiza transkripcijskih izoformi, fuzija gena, jednostruke nukleotidne varijante (SNP), kao i druga svojstva (bez prethodnih znanja).

Dostupni alati
NextSeq 550

Zahtevi i propisi za uzorkovanje:
- Predložen uzorak: total RNK, ≥ 1000 ng 10 ul, RIN >7
- Minimum: 200 ng, 10 ul

Cene
- Sekvencioniranje celokupnog transkripta: od 60 000 Ft