Usluge

Sekvencioniranje DNK

Pregled

Sekvencioniranje genoma je jedna sveobuhvtna mikrobiološka metoda za opsežnu analizu celokupnog genoma. Analiza genetskih informacija ima važnu ulogu u lečenju svakog pojedinca. Tu su naročito značajne identifikacija naslednih poremećaja, detekcija kancerogenih mutacija, te praćenje raznih epidemioloških izbijanja. Tokom poslednjih godina, troškovi sekvencioniranja su u značajnoj meri smanjeni, a istovremeno je kapacitet uređaja za analizu u velikoj meri povećan, što je omogućilo da sekvencioniranje genoma postane nezamenljiv alat u raznim genetskim istraživanjima.

Ovaj koncept se najčešće povezuje sa sekvencioniranjem ljudskog genoma, međutim, ovo je vrlo fleksibilna metoda, koja praktično omogućava analizu genoma bilo kog organizma. Tako se, na primer, može primenjivati u poljoprivredi – za analizu značajnih bolesti kod poljoprivrednih kultura ili stoke; nadalje u genetskoj analizi prisutnih virusa, bakterija, gljivica, koje su bitne sa aspekta biotehnologije, i sl.

Dostupni alati
NextSeq 550
iSeq 100
MinION

Zahtevi i propisi za uzorkovanje:
- DNK genoma, ≥ 500 ng 25 ul

Cene
- Sekvencioniranje genoma mikroba: od 50 000 Ft
- Sekvencioniranje kompleksnih genoma: od 300 000 Ft